Om du registrerer deg for 1. gang eller har glemt din ID, må du
trykke på knappen ID på SMS. Tilsendt ID på sms benyttes i
kombinasjon med ditt mobilnummer for pålogging til din registrering.

Etter utført registrering, kan du logge inn på nytt for å gjøre endringer.   

Kontaktperson for innmelding av frivillige:
Håvard Sagli
mob.   90548495
epost: havard@norwayevents.noLogg inn for registrering
Ditt mobilnummer  
ID